Rafa Allepuz, president de JP de Lleida (20/05/2008)
Cal preguntar-se si val la pena continuar portant persones de fora quan en el territori ja es disposa de mà d’obra per treballar.
Rafa Allepuz, president de JP de Lleida / 20/05/2008

Darrerament els diferents mitjans de comunicació ens informen que la Unió de Pagesos (UP) està gestionant la contractació en origen de treballadors estrangers per a la campanya d’estiu de la fruita. Es calcula que aproximadament arribaran entre 10 i 11 mil persones amb contracte.
D’altra banda, al voltant de l’1 de maig la Sra. Rosa Ma. Palau, secretaria general del sindicat UGT a les terres de Lleida, encoratjava als sindicats de pagesos a que contractessin treballadors i treballadores, sobretot estrangers, que es troben en les nostres terres sense ocupació amb motiu de l’actual procés de desacceleració econòmica.
L’actual panorama, a grans trets, és el següent. La UP en els últims anys està utilitzant la via de la contractació en origen per poder disposar de mà d’obra per les campanyes agrícoles perquè no disposa de candidats i candidates en el territori. En els darrers anys de bonança econòmica s’han creat molts llocs de treball que han estat ocupats tant per treballadors i treballadores del país com per persones procedents de l’estranger. Aquesta circumstància ha estat aprofitada per la població activa del país per triar, dintre de les seves possibilitats, aquells llocs de treball que ofereixen millors condicions, sobretot d’aquelles que fan referència a la salut i higiene i a la duresa i intensitat en el treball. A la vegada, la població estrangera que ha accedit a aquests llocs de treball ha acceptat contractes laborals inestables perquè, entre altres, el seu principal objectiu és treballar a qualsevol preu per tal de poder obtenir ingressos. Entre aquests llocs de treball trobem els de temporada, principalment al sector primari. És per això que els sindicats agraris realitzen aquestes campanyes de captació de treballadors estrangers en origen.
Hem de tenir en compte que de la població que arriba via contractació en origen en qualitat de temporera una bona part es queda i no torna al seu país tot i la il·legalitat de la situació. Això porta a considerar les contractacions en origen com una via d’entrada d’una bona part de població estrangera en el territori, la qual sense contracte de treball passa a incrementar la borsa de població estrangera socialment marginada i necessitada de recursos econòmics per la subsistència.
D’altra banda, la Sra. Palau ens recorda que en l’actualitat estem vivint un procés de destrucció de llocs de treball perquè s’inicien processos d’acomiadament i de no renovació dels contractes amb els que les primeres persones que es queden sense treball són precisament els treballadors i les treballadores amb situació més precària, com és el cas dels estrangers. Anem cap a una situació en la qual en la nostra societat el nombre de persones aturades anirà augmentant i l’atur es concentrarà, preferentment, entre la població estrangera.
Davant d’aquests fets, cal preguntar-se si val la pena continuar portant persones de fora quan en el territori ja es disposa de mà d’obra per treballar. Si, com estem constatant, comencem a veure recursos humans ociosos, perquè cal anar a buscar-ne més a fora?
A més, tenim el repte d’evitar engrandir la borsa de població estrangera marginal, que ja de per sí és gran, i que anirà augmentant amb la continua arribada de persones estrangeres que venen per iniciativa pròpia.
Finalment, i en relació a la qüestió que estem tractant, fora bo que des de les instàncies de decisió política es vagi donant resposta a l’atur que s’està generant. Persones amb formació que són acomiadades dels seus llocs de treball i que necessitaran d’un reciclatge formatiu per poder millorar les seves possibilitats d’ocupació.
Ben segur que aniran arribant estrangers per iniciativa pròpia. Davant el panorama que se’ns presenta crec que no cal anar a buscar-ne més. Donem resposta a les persones, majoritàriament estrangeres, que es queden sense treball i siguem creatius de cara a un futur immediat que pot esdevenir preocupant.