Albert Quintana, Justícia i Pau de Girona / 06/05/2013

Pocs dies abans del dia 1 de maig, diada dels treballadors i treballadores, el govern de l’estat feia públiques les dades d’atur de l'EPA del nostre país: 6 milions dues-centes mil persones a nivell de l’estat espanyol i 900 mil persones a nivell de Catalunya, al voltant del 27% de la població activa del país. D’aquests 6 milions de persones, la meitat són aturats de llarga durada amb moltes dificultats de tenir accés als subsidis d’atur. Un cas especial, és el del joves amb 57,2% d’atur juvenil entre els joves fins als 25 anys, tractant-se d’un milió vuit-cents mil joves fins a l’edat de 29 anys en recerca de feina. Aquestes dades són una catàstrofe social i generen una veritable situació d’emergència nacional.

El dret al treball es troba recollit a la gran majoria d’ordenaments jurídics. És un dret que figura a la Declaració Universal dels Drets Humans, al qual estan compromesos tots els governs: “Tota persona té dret al treball, a la lliure elecció de la seva ocupació, a condicions equitatives i satisfactòries de treball i a la protecció contra l’atur” (article 23) . En una recent declaració de la Pastoral Obrera i Justícia i Pau gironines es manifestava: “Una societat en què el dret al treball esdevingui nul o es negui sistemàticament, i en la que les mesures de política econòmica no permetin que els treballadors assoleixin nivells satisfactoris d’ocupació no pot aconseguir ni la seva legitimació ètica ni la pau social.”

La societat és un clam per demanar solucions i trobar respostes a la crisi i la pèrdua dels drets socials entre els que destaca el dret al treball. Mentrestant, el govern del Partit Popular demana paciència. És l’hora de l’acció i amb urgència: de prioritzar els plans d’ocupació, de plantejar un nou contracte social, de compartir treball i fomentar les xarxes cooperatives, de promoure l’economia del bé comú i ordenar la fi dels mercats especulatius per posar-lo al servei del treball de les persones.... de mobilitzar tots els recursos humans i materials per aturar aquesta sagnia que fa caure moltes persones en la pobresa i fins en la indignitat.

Moltes d’aquestes consideracions es van posar sobre la taula en les recents Jornades de la Comisión General de Justicia y Paz de España que es van celebrar a Burgos els passats 12 i 13 d’abril que es titulaven precisament “Crisis y derecho al Trabajo”. Es va analitzar la situació actual i l’impacte de les darreres reformes laborals al treball alhora que es van plantejar noves perspectives i propostes en la recerca d’alternatives. En finalitzar les jornades es va plantejar una qüestió cabdal: dret al treball o dret a viure dignament? És una pregunta que sorgia a la llum de la Pacem in Terris, de la que acabem de celebrar el 50è aniversari, en la que es vincula el dret a treballar i al lliure desenvolupament de les persones amb el dret a una vida digna.

Francisco Javier Garcia, capellà i consiliari de la JOC afirmava: “No ens enganyem: el que està en joc és el concepte de persona”. El capitalisme està prescindint del treball, està reduint la persona a capital humà i té valor només en tant que és productiva. Hem de ressaltar el patrimoni humanitzador del cristianisme i proclamar conjuntament l’eslògan del 15M: “Les nostres vides valen més que els vostres beneficis”. Potser hem de treballar menys per viure més i rescabalar també la dimensió social i comunitària del treball. Per això val la pena contemplar i impulsar la proposta de la Renda Bàsica Universal.

Aquest dies s’ha iniciat també la Campanya de la nova Iniciativa Legislativa Popular a presentar al Parlament de Catalunya per promoure la Renda Garantida Ciutadana. És important la nostra implicació com a entitat i com a ciutadans per la justícia social i en favor dels més desafavorits.