Tica Font, membre del Centre Delàs, de Justícia i Pau (06/11/2012)

La situació tan dramàtica que vivim no es podrà resoldre solament amb programes i accions polítiques que pretenguin portar a terme canvis estructurals; es necessita una visió esperançadora.

Tica Font, membre del Centre Delàs, de Justícia i Pau / 06/11/2012

 

Avui ens enfrontem a una crisi econòmica, política, cultural i social a escala mundial; a un munt de problemes mundials sense resoldre, la pobresa, la fam, la mort per malalties curables com la malària o la tuberculosi, la manca de llocs de treball, les diverses violències (gènere, narcotràfic, crim organitzat, guerres…), tensions provocades per l'exclusió i marginació de grans majories. La corrupció política i econòmica, la conflictivitat social amb tints racistes i xenòfobs, un major suport a formes de govern no democràtiques; l'amenaça ambiental del canvi climàtic i desastres naturals com incendis, inundacions o sequeres.


Vivim en un món on milions de persones no tenen treball, són pobres, tenen fam, no tenen accés a les medicines... (la meitat del planeta viu amb menys de 1,5 €/dia), vivim en un món on les diferències entre rics i pobres són abismals. Allà on regna la pobresa extrema neix la desesperació. Allà on s'acumula riquesa i poder sorgeixen sentiments d'enveja, actituds de ressentiment i fins i tot d’odi entre els desfavorits. En definitiva l'afany de lucre i la rapinya d'uns pocs causen estralls en una majoria.


Les causes de tots aquests mals podem trobar-les en l'individu, en el seu egoisme; però també podem trobar-les en unes estructures socials injustes i en uns valors culturals que han impregnat la nostra ment de tal manera que fa que aquestes situacions injustes siguin percebudes com normals.


La corrupció s'ha convertit en el càncer social més important que envaeix l'esfera pública i privada, envaeix a les societats riques i pobres. La corrupció en el terreny polític soscava la democràcia, en el terreny econòmic produeix un increment dels costos dels béns o serveis, en el terreny judicial soscava l'estat de dret i en el terreny social destrueix valors, valors ètics i espirituals com el de solidaritat i justícia. Davant d’aquest fenomen s'ha de posar com a valors més importants la integritat i la transparència; és necessari augmentar l'actitud de rebuig contra les diferents formes de corrupció.

 

No podem acceptar com a normal que els polítics rebin regals en espècie (vestits, bosses, rellotges, viatges, cotxes, etc.) o monetaris per concedir contractes, no podem acceptar com normal que els empresaris utilitzin els pagaments (nomenats comissions) en les negociacions de contractes. No podem acceptar la corrupció com inevitable. No oblidem que on hi ha un corrupte, també hi ha un corruptor.


La situació tan dramàtica que vivim, no es podrà resoldre solament amb programes i accions polítiques que pretenguin portar a terme canvis estructurals, canvis en l'economia mundial; es necessita una visió esperançadora, es necessita una utopia de l'esperança. Les religions poden ajudar a generar aquestes esperances, poden ajudar a generar ideals i criteris que perdurin, que arrelin i formin part de les nostres vides. La pau, la justícia social i la preservació del planeta depenen de les actituds i disposició de les persones, de cada persona; és per tant necessari interpel·lar la ment i el cor de cada ésser humà. Els drets sense ètica no tenen consistència i a la llarga, sense ètica, no serà possible construir un món millor.


En aquest context les tradicions religioses més antigues ens han transmès el mandat de no robaràs, que en positiu podem traduir-lo com “actua amb justícia”. Traiem conseqüències del mandat; cap ésser humà té dret a robar a un altre, sigui de la manera que sigui, igual que no tenim dret a fer un ús arbitrari dels propis béns sense tenir en compte les necessitats col·lectives humanes i les del planeta.