Justícia i Pau és una entitat cristiana que actua a Catalunya des de l'any 1968 i que té per finalitat la promoció i defensa dels drets humans de les persones i els pobles, la justícia social, la pau i el desarmament, la solidaritat i la protecció del medi ambient.

Amb aquestes finalitats, Justícia i Pau es dedica a la sensibilització i informació de la ciutadania i a la incidència política sobre els poders públics, partits polítics, institucions socials i empreses privades, mitjançant activitats diverses, com campanyes públiques, informes, edició de publicacions, organització de congressos, conferències, seminaris, jornades, intervencions als mitjans de comunicació, etc.

Entre d'altres activitats, Justícia i Pau denuncia i pressiona les autoritats públiques davant de casos de violacions greus de drets humans, com detencions il·legals, desaparicions, assetjaments, tortures, agressions a activistes socials...; desenvolupa accions per promoure la cooperació i l'ajut oficial al desenvolupament, l'abolició del deute extern dels països pobres i la justícia en les relacions comercials internacionals i, en general, la construcció progressiva d’un model econòmic global que afavoreixi el desenvolupament humà integral;  denuncia els efectes perversos del militarisme, la despesa militar i el comerç d'armes i pressiona en favor del desarmament; promou l’economia social, la banca ètica, el comerç just i el consum responsable; exigeix mesures de lluita contra la pobresa i l’exclusió social; actua per defensar els drets dels emigrants i refugiats, treballa en defensa de la dignitat i drets de les persones empresonades i la seva reinserció social, etc.

Justícia i Pau obté el finançament per diversos canals i té molta cura a ser independent; entre els seus membres hi ha pluralitat d'opinions dins d'una voluntat transformadora de la societat i del món actuals des dels valors de l’Evangeli i l’humanisme cristià.

A més de les aportacions dels socis i donants particulars, l'entitat rep habitualment suport econòmic per a les seves accions per part de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, Fons Social Europeu-Iniciativa d'Ocupació Juvenil, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, l'Arquebisbat de Barcelona, el bisbat de Terrassa i la Fundació Escoles Parroquials de Barcelona. Es pot trobar informació detallada sobre el finançament de l'entitat a la pestanya "Transparència" d'aquesta web.

Forma i organització de l'entitat

L'entitat té naturalesa jurídica d'associació de dret canònic de l'arxidiòcesi de Barcelona, inscrita al registre d'entitats religioses del Ministeri de Justícia amb el número 014673, i té el NIF R-5800416-I.  El seu domicili actual és Roger de Llúria 126, 3-1, Barcelona 08037.

L’entitat es regeix pels seus Estatuts, el Codi de Dret Canònic de l’Església Catòlica (1983), els Acords Jurídics entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu i la Llei Orgànica 7/1980 de 5 de juliol, Llibertat Religiosa, entre d’altres.

Els seus òrgans són l'Assemblea General, que és el màxim òrgan de decisió, formada pel conjunt dels socis, i la Junta de Govern, que regeix l'entitat, formada pel president, dos vicepresidents, el secretari i cinc vocals.

Ell president és nomenat per l’arquebisbe de Barcelona d’entre una terna elegida per l’Assemblea General. Els vicepresidents i el secretari són elegits per la Junta d’entre els seus membres. Els membres de la Junta són elegits per l’Assemblea General. Tots els càrrecs tenen una durada de quatre anys i poden ser reelegits indefinidament.

L'actual Junta de Govern està formada per Eudald Vendrell (president), Jesús Castro (tresorer), Quima Giménez (secretària), Maria Dolors Oller, Núria Carulla, Núria Sastre, Àngel Miret, Joaquim Cervera i Maria Bargalló (vocals), i Josep Maria Fisa (delegat episcopal). Periòdicament, la Junta de Govern reuneix també els representants de les comissions territorials i sectorials de l'entitat.

L'associació compta amb un director, Eduard Ibáñez, nomenat per la Junta de Govern, encarregat de la coordinació general de les activitats, la Silvia Urbina, persona encarregada de l'àrea administrativa i de la comunicació, l'Anna Sangrà, tècnica de migracions i la Blanca Melloni, tècnica de projectes.

El gruix de les activitats són impulsades per les comissions sectorials, que són grups de voluntaris que impulsen les accions de l'entitat en àmbits específics i les comissions territorials, que actuen en l'àmbit local o de barri.

Actualment, les comissions temàtiques en funcionament són: Drets Humans, Relacions Nord-Sud, Migracions i diversitat, Justícia i salut, Dret a l'habitatge, Comunicació, Ecologia i Justícia i Presons. Les comissions territorials són: Maresme, Badalona, Terrassa, Sabadell i Sant Just Desvern, i les comissions parroquials de Barcelona són: Collblanc i Sagrera.

Entitats amb les quals col·labora

Justícia i Pau és membre de les federacions i plataformes d'entitats del nostre país següents: Lafede.cat (Federació d'Organitzacions per a la Justícia Global), Plataforma d’Entitats Cristianes amb els Immigrants, Coordinadora Catalana per la Prevenció i Denúncia de la Tortura, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Finançament Ètic i Solidari (FETS), Fòrum d'Organitzacions Catòliques d'Adults, Taula per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR), Federació Catalana de Voluntariat Social, etc.

És membre també de les organitzacions internacionals següents: Bureau International Catholique de l'Enfance (BICE), Organització Mundial contra la Tortura (OMCT), Xarxa Europea contra el Comerç d'Armes, International Peace Bureau, Coalició d'ONG pel Tribunal Pena Internacional, entre altres. 

logos financadors web