Sant Just Desvern

Adreça: C. Bonavista 112 bis, 1r 1a, 08960, Sant Just Desvern

Adreça electrònica: jesuscastrosa@gmail.com

Responsable: Jesús Castro 

La comissió de Sant Just treballa per tal de coordinar, organitzar i analitzar diverses activitats centrades principalment en les temàtiques pròpies del poble i la comarca del Baix Llobregat. La comissió participa en diferents espais i activitats del poble, entre les quals destaca la participació en el Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Just i en les reunions convocades pel Consell de solidaritat i cooperació de solidaritat i el Consell de benestar social de l'Ajuntament sobre la realitat social del poble i les seves necessitats. També realitza mensualment el programa de radio Veus de la Parròquia, la Finestra de Justícia i Pau, on es parla dels diferents temes d’actualitat.

dimecrescassolada noenelnostre 72"Estan gasejant una gent que fuig d'una guerra" ens diu la infermera de Castelltersol, Gemma Poca, des del campament d'Idomeni.

La Via dels Balcans està tancada i la ruta de Líbia cap a Itàlia torna a ser de les més transitades. "Nou naufragi al Mediterrani", d'ençà que vam començar l'any més d'un miler de persones ja han mort al Mediterrani. Entre els refugiats s'hi troben molts nens i adolescents.

Actualment i des de fa mesos s'està conculcant l'article nº 3 de la Declaració Universal dels Drets de l'Home que diu: "Tot individu té dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat de la seva persona". I el mateix passa amb el principi nº 3 de la Declaració Universal dels Drets de l'Infant que diu: "L'Infant ha de figurar entre els primers a rebre, en tota circumstància protecció i socors".

El conveni de Ginebra sobre el Dret d'asil consagra l'obligació d'acollir i protegir als refugiats i immigrants per motius de guerres o de fams i això no s'està fent.

Per què estem aquí; Per mostrar la nostra indignació pel comportament de la Unió Europea en aquesta qüestió de desemparament d'aquestes persones que fugen de la guerra i de la fam. Sentim vergonya profunda per la Comissió Europea i els Governs Europeus on es dicten polítiques basades en motius monetaristes i econòmics en lloc de fer-ho per motius socials, de solidaritat entre persones, de valors humans i de manca profunda de valors democràtics.

Sentim vergonya profunda per ignorar els acords signats per 200 Estats de tot el planeta sobre l'acceptació dels Drets Humans Universals i els drets Universals dels Infants, entre d'altres.

Hem de denunciar l'actuació de la Comissió Europea formada pels caps d'estat europeus i el seu president Jean Claud Juncker. Una comissió que no és del tot democràtica, ja que no hi participen els Diputats del Parlament Europeu, elegit per tots nosaltres.

Jean Claud Juncker, exministre d'economia de Luxemburg, va promocionar la domiciliació del pagament de l'impost de beneficis de les grans empreses i multinacionals europees a Luxemburg i els fa pagar unes tasses molt baixes en relació a les existents als països on estan instal·lades i treballant. 

Hem d'engegar una àmplia comunicació i punts de diàleg amb els nostres polítics i entitats socials a fi d'avançar en aquesta Unitat Europea cap a un nivell democràtic, social, humà i d'igualtat.

Justícia i Pau Sant Just Desvern