Sant Just Desvern

Adreça: C. Bonavista 112 bis, 1r 1a, 08960, Sant Just Desvern

Adreça electrònica: jesuscastrosa@gmail.com

Responsable: Jesús Castro 

La comissió de Sant Just treballa per tal de coordinar, organitzar i analitzar diverses activitats centrades principalment en les temàtiques pròpies del poble i la comarca del Baix Llobregat. La comissió participa en diferents espais i activitats del poble, entre les quals destaca la participació en el Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Just i en les reunions convocades pel Consell de solidaritat i cooperació de solidaritat i el Consell de benestar social de l'Ajuntament sobre la realitat social del poble i les seves necessitats. També realitza mensualment el programa de radio Veus de la Parròquia, la Finestra de Justícia i Pau, on es parla dels diferents temes d’actualitat.

ecologia santjust2017Crida l’atenció que, en la Constitució americana del 1783, figuri entre d’altres la referència al dret de les persones de “la recerca de la felicitat”. Posteriorment a França, el 1789, es proclama que tots els francesos gaudeixen dels principis de “llibertat, igualtat i fraternitat”.

L’any 1945, l’organització de les Nacions Unides amb seu a New York proclama els Drets de l’Home i, el 1989, la Convenció sobre els Drets dels Infants.

L’any 2015, a Roma, el Papa Francesc publica la carta encíclica Laudato si’, en la qual fa referència a la protecció de la nostra casa comuna, és a dir, la unió de tota la família humana en la recerca d’un desenvolupament sostenible i integral. Per primera vegada es fa visible la necessitat de conservar la vida a la terra en tota la seva diversitat humana, vegetal i animal, que engloba la preservació de les aigües potables, els mars i oceans i l’aire que respirem lliure de contaminants i, molt important, la temperatura del planeta, amb un augment provocat per l’ús massiu de combustibles fòssils.

Aquesta evolució va paral·lela al creixement de la població mundial en el planeta que, en 125 anys, ha passat dels 2.000 milions als 7.500 que hi ha actualment. I també a l’increment del consum dels combustibles d’origen fòssil, com el petroli i els seus derivats, de massiva utilització en la vida diària de les persones. Ara, però, ens hem adonat que la humanitat és en una cruïlla i que cal prendre decisions d’entesa a escala planetària.

Aquest és el gran desafiament que tenim. Mentrestant gosem demanar als diversos governs que afinin en aquests canvis i dediquin els seus esforços a aconseguir que tots els ciutadans treballin junts per millorar el futur de les generacions més joves.

Creiem que les diverses constitucions existents haurien de complir almenys dos principis. Primer, que la gestió dels pressupostos (és a dir, dels diners de tots) millori la qualitat de vida dels ciutadans i, segon, que millori també el poder adquisitiu d’aquests diners, especialment elevant els ingressos dels més desfavorits i accentuant les despeses en sanitat i ensenyament, que són bàsics en el camí cap al futur i, per tant, garants d’aquest nou camí per als pobles de la Terra.

JUSTICIA I PAU SANT JUST DESVERN