Sant Just Desvern

Adreça: C. Bonavista 112 bis, 1r 1a, 08960, Sant Just Desvern

Adreça electrònica: jesuscastrosa@gmail.com

Responsable: Jesús Castro 

La comissió de Sant Just treballa per tal de coordinar, organitzar i analitzar diverses activitats centrades principalment en les temàtiques pròpies del poble i la comarca del Baix Llobregat. La comissió participa en diferents espais i activitats del poble, entre les quals destaca la participació en el Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Just i en les reunions convocades pel Consell de solidaritat i cooperació de solidaritat i el Consell de benestar social de l'Ajuntament sobre la realitat social del poble i les seves necessitats. També realitza mensualment el programa de radio Veus de la Parròquia, la Finestra de Justícia i Pau, on es parla dels diferents temes d’actualitat.

àfricaSe sap que el continent africà passarà en 25 anys a doblar la seva població, al mateix temps que augmentarà la seva pobresa entre un 25 i un 50%.

Ja fa alguns anys que els pobles d’Àfrica (subsaharians i centrals) estan migrant cap a Europa cercant un futur millor per a llurs famílies, i que fugen del seu país per la fam i les guerres, com passa també a alguns habitants del proper i mitjà Orient. Les persones es veuen obligades a refugiar-se en altres països per la impossibilitat de poder viure amb normalitat en el propi país.

Al mateix temps, la Unió Europea ha tancat les seves portes als immigrants d’una manera restrictiva que provoca morts en el trajecte de la Mediterrània. Actualment està enviant diners als països fronterers perquè impedeixin la sortida des les seves fronteres cap a Europa, destí dels migrants i refugiats. Aquest és el cas de Turquia (Orient) i Líbia (Nord d’Àfrica).

La situació de la pobresa a Àfrica es d’una gravetat extrema. Se sap que la mitjana d’ingressos per càpita es d’un dòlar diari i que hi ha poblacions que ni tan sols hi arriben. A final d’aquest any, més de sis milions de persones hauran mort de fam al Sudan del Sud i, a Líbia (Nord d’Àfrica), els migrants en trànsit cap a Europa estan retinguts en condicions infrahumanes i tractats com a esclaus. Sabem que en aquest país es fan subhastes de persones i que els preus de venda van dels 400 als 700 euros per cap.

El primer món ha de pensar a canviar aquesta situació. Primerament hauria d’invertir capital a l’Àfrica per fomentar i posar fonts d’energia (solars i vent) per produir electricitat per a dessaladores d’aigua de mar, potenciar l’agricultura per produir suficients aliments a les poblacions africanes, i crear indústries i comerç, amb la qual cosa es donaria ocupació i ingressos i la població no hauria d’emigrar. A Dakar hi ha una bona universitat, i també al Caire. A Sud-àfrica es tractaria de potenciar centres de formació per a professionals que, a més, poguessin aplicar els seus coneixements al seu país un cop acabats els estudis.

Per tant, el capital necessari per fer inversions a llarg termini hauria de sortir del països del Primer Món. Estem segurs que el retorn seria molt alt. És a dir, economia productiva en lloc d’especulativa. A més, les possibilitats d’aplicar aquest canvi és a l’abast del mon actual. És evident que el sistema actual està esgotant ja el seu recorregut i el Primer Món tampoc no pot continuar sense patir-ne les conseqüències.

El papa Francesc ja ens ho diu en la seva darrera encíclica Laudate si´. És inqüestionable que, per un sentiment de justícia universal, hem de buscar una forma de viure de màxima igualtat per a tots els habitants del nostre planeta.

Justícia i Pau Sant Just Desvern