Sant Just Desvern

Adreça: C. Bonavista 112 bis, 1r 1a, 08960, Sant Just Desvern

Adreça electrònica: jesuscastrosa@gmail.com

Responsable: Jesús Castro 

La comissió de Sant Just treballa per tal de coordinar, organitzar i analitzar diverses activitats centrades principalment en les temàtiques pròpies del poble i la comarca del Baix Llobregat. La comissió participa en diferents espais i activitats del poble, entre les quals destaca la participació en el Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Just i en les reunions convocades pel Consell de solidaritat i cooperació de solidaritat i el Consell de benestar social de l'Ajuntament sobre la realitat social del poble i les seves necessitats. També realitza mensualment el programa de radio Veus de la Parròquia, la Finestra de Justícia i Pau, on es parla dels diferents temes d’actualitat.

L'Estat espanyol disposa d'una caixa central on recull tots els diners que genera el seu PIB. D'aquesta caixa surten els diners que es distribuïen a totes les Administracions i Autonomies a fi de cobrir totes les necessitats i compromisos establerts per a la governabilitat del país.

Fent un símil, es podria dir que la caixa és com un gran dipòsit en el qual s'omple pels ingressos i es buida per les sortides. Per tant, l'increment d'entrades i la bona administració de les sortides són igualment importants.

La creació del Corredor Mediterrani ferroviari en via d'ample europeu des de Huelva a Estocolm i trajectes de 24 hores amb energia neta, aportaria la creació de centenars i potser milers de llocs de treball i uns ingressos a la caixa de l'Estat entre un 3% i un 5% del PIB espanyol, és a dir entre 30.000 i 50.000 milions d'euros cada any.

Així doncs, resulta rellevant destacar les possibles iniciatives que l'Estat podria impulsar si percebés els ingressos de la construcció del corredor, que descrivim a continuació:

  • Reduir ostensiblement els temps d'espera de visites mèdiques als especialistes de la Seguretat Social, pel fet de poder augmentar el personal. Millorar els salaris del personal sanitari d'acord amb la seva condició de treball.

  • Situar les pensions de manera que no perdin el poder adquisitiu a través del temps el qual vol dir l'increment anyal en funció de la inflació al llarg de l'any. També adequar les pensions baixes al nivell que precisen les persones d'acord amb les necessitats bàsiques. Restituir als pensionistes les pèrdues del seu poder adquisitiu en els anys de la crisi en una sola paga.

  • En el seu darrer informe, Càrites ha denunciat a través dels mitjans de comunicació que la demanda d'ajut per part de la població que utilitza els seus serveis està augmentant, en conseqüència, la seva oferta ja no és suficient. Aquesta progressió revela l'empobriment estructural dels ciutadans. Per tant totes les millores en els ingressos de la caixa de l'Estat són necessaris per establir plans d'ocupació i formació per sectors poblacionals més necessitats. També les ONG que per diverses causes operen al territori perden aportacions per la pèrdua de poder adquisitius de les classes treballadores.

  • La recerca biomèdica -que bàsicament fan els laboratoris farmacèutics- està dirigida a rendibilitzar els medicaments que els permet posar al mercat. Aquest fet suposa que una part de les malalties rares no són investigades per la manca d'aquesta rendibilitat. De disposar d'ingressos disponibles aquesta recerca es podria fer efectiva a través dels hospitals locals i comarcals públics i l'organisme de recerca dels governs.

  • La millora dels costos del transport que repercutiria en els preus de les mercaderies.

  • Disminució ostensible del CO2 de l'atmosfera, del diòxid de sofre i de les partícules de l'aire que respirem i que limitarien la mort prematura dels ciutadans per l'aire que respirem.

 

Justícia i Pau Sant Just Desvern.