Sant Just Desvern

Adreça: C. Bonavista 112 bis, 1r 1a, 08960, Sant Just Desvern

Adreça electrònica: jesuscastrosa@gmail.com

Responsable: Jesús Castro 

La comissió de Sant Just treballa per tal de coordinar, organitzar i analitzar diverses activitats centrades principalment en les temàtiques pròpies del poble i la comarca del Baix Llobregat. La comissió participa en diferents espais i activitats del poble, entre les quals destaca la participació en el Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Just i en les reunions convocades pel Consell de solidaritat i cooperació de solidaritat i el Consell de benestar social de l'Ajuntament sobre la realitat social del poble i les seves necessitats. També realitza mensualment el programa de radio Veus de la Parròquia, la Finestra de Justícia i Pau, on es parla dels diferents temes d’actualitat.

No menys de 5 menjadors socials hi ha a la ciutat de Barcelona actualment. Atenen a totes aquelles persones que no disposen de mitjans per a poder fer els àpats necessaris. Els àpats són complerts i atenen directament sobre unes 800 persones.

Són diverses les entitats que es cuiden de preparar-los. Càritas, l’Ajuntament, les germanes de Teresa de Calcuta i d’altres. Fa ja molts anys que fan aquest treball i en el temps han  vist créixer les necessitats de contribuir a l’ajut als pobres i necessitats en aquesta tasca.

A Catalunya es calcula que hi ha un 16% dels 7 milions d’habitants que som,  que són pobres. Això significa un milió i 100 mil persones. La pobresa s’entén quan els ingressos son inferiors al 50% del salari mínim. Amb tot encara hi ha un sector de pobresa severa que te zero ingressos. Aquests son els anomenats sense sostre.

A Barcelona són diversos els voluntaris que diàriament porten sopa o menjar als indigents del carrer. Fins i tot dormen amb ells al carrer. També hi ha diversos locals de l'Ajuntament on els indigents que volen poden anar a dutxar-se, menjar i dormir. Encara que són sols per a un o dos dies. Periòdicament en dies molt freds de l'hivern rigorós, els agents urbans ofereixen aquest servei a les persones que viuen al carrer.

Alguns indigents són persones que per circumstancies diverses varen perdre els seus treballs o negocis i que no han  pogut evitar la davallada econòmica posterior. Altres per circumstancies de pobresa estructural o be famílies desestructurades. També la ciutat disposa d’un banc d’aliments que es nodreix dels aliments que les grans superfícies o magatzems distribuïdors donen per al banc. Es recullen i es distribueixen a gran nombre de persones que ho demanen. Moltes d’elles ja hi compten per a poder completar la dieta diària. Aquests aliments són recollits pels demandants als centres de distribució alimentaris existents a la ciutat. També la demanda no ha deixat d’augmentar i es de preveure que amb la crisi  financera vagi augmentant.

Les crisis financeres com la actual colpeixen a les classes mitjana i pobra de la societat, i no a les classes riques. Desgraciadament no existeixen estratègies socials per a evitar aquesta tendència ni tampoc en els moments bons de l’economia en que la pobresa i la classe mitjana es manté. Com s’ha demostrat en els darrers 10 anys de “bonança econòmica” –entre cometes-. No podem deixar de dir que al món hi ha 2 milions i mig de persones mal alimentades i desnutrides i que aquesta quantitat també va augmentan en el temps. Els programes de la FAO i de les Nacions Unides no aconsegueixen ser del tot efectius per a erradicar la fam a nivell planetari. I això passa perquè els països del primer món, no aporten les ajudes com el 0,7% del PIB dels països rics als països pobres, ni tampoc perquè el comerç internacional pagui preus justos a les mercaderies que compren al tercer món. Tampoc, perquè definitivament deixen de cobrar interessos abusius per al deute existent entre els països i el tercer món. I tampoc perquè no han condonat el deute extern existent, malgrat les campanyes dirigides als Bancs, el Fons  Monetari i el Banc Mundial.

I no obstant podem veure com els Estats (amb diners dels ciutadans) del primer Món corren a salvar als seus Bancs de la fallida després d’haver especulat i guanyat molts diners en els darrers 10 anys. El sistema Capitalista necessita una reforma profunda en el que les bases tinguin un component social. Que es faci en justícia universal i pensant en que no pot ser que es repeteixin les desigualtats existents fins ara. El que queda clar es que ara per ara no s’hauria de fer recaure sobre el tercer món la crisis del capital del primer, ans al contrari s’hauria d’aprofitar aquests moments de reflexió per a dotar a les Nacions Unides, Unesco i la FAO de tots els mitjans econòmics per a remeiar la pobresa universal. També l'Organització Mundial de Comerç hauria de afavorir uns preus justos per a les compres de primeres matèries i aliments al tercer món. És en les grans crisis quan es reflexiona del que cal canviar per a millorar en benefici de la humanitat no de sols uns quants privilegiats.