Sant Just Desvern

Adreça: C. Bonavista 112 bis, 1r 1a, 08960, Sant Just Desvern

Adreça electrònica: jesuscastrosa@gmail.com

Responsable: Jesús Castro 

La comissió de Sant Just treballa per tal de coordinar, organitzar i analitzar diverses activitats centrades principalment en les temàtiques pròpies del poble i la comarca del Baix Llobregat. La comissió participa en diferents espais i activitats del poble, entre les quals destaca la participació en el Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Just i en les reunions convocades pel Consell de solidaritat i cooperació de solidaritat i el Consell de benestar social de l'Ajuntament sobre la realitat social del poble i les seves necessitats. També realitza mensualment el programa de radio Veus de la Parròquia, la Finestra de Justícia i Pau, on es parla dels diferents temes d’actualitat.

La situació actual dels bancs i caixes i el seu refinançament ocupa ara per ara tots els esforços dels governs de Catalunya i de l'Estat espanyol, així com també una part gran dels països d’Europa i el Fons Monetari Internacional.

Entitats financeres que han perdut els seus actius per dedicar-se als negocis especulatius (grans beneficis a curt termini) i haver oblidat la seva tasca principal de servei a l’economia productiva (món empresarial i autònom).

El que ens preocupa és que aquesta política ens porta a uns percentatges molts alts d’aturats de llarga duració, entre els quals el col.lectiu dels joves és el més afectat. I això per a una societat és un mal que a llarg termini  pot paralitzar el futur del país, amb conseqüències irreparables i una extensió més gran de la pobresa.

Per això, per pal·liar l’atur, creiem que es poden prendre iniciatives en primer lloc de formació a tots els nivells: escoles, universitats, recerca i investigació, impressors, torners, mecànics de totes les especialitats, soldadors, reparació de tota mena d’ordinadors i electrodomèstics, agricultors, fusters, paletes, electricistes i tota mena d'oficis i serveis.

Es tracta de fomentar iniciatives personals i cooperatives per a muntar empreses petites i autònoms, per la qual cosa és important disposar de sistemes de financiació a través de la banca ètica (Triodos Bank o Fiare) amb servei de microcrèdits per als emprenedors. Paral·lelament la posada en marxa de xarxes socials de microcrèdits als llocs on hi ha necessitats serien una bona ajuda inicial.

Iniciatives de joves per a conrear la terra pròxima als llocs de consum amb servei de transport al consumidor pot ser un via vàlida.

No se'ns escapa que els governs al més alt nivell han de recuperar el seu paper principal, que és complir la Constitució i estar al servei dels pobles i no dels poders financers i del capitalisme salvatge. Ara per ara han actuat amb una greu irresponsabilitat que no respon a la lleialtat en què ha actuat sempre el poble.