Sant Just Desvern

Adreça: C. Bonavista 112 bis, 1r 1a, 08960, Sant Just Desvern

Adreça electrònica: jesuscastrosa@gmail.com

Responsable: Jesús Castro 

La comissió de Sant Just treballa per tal de coordinar, organitzar i analitzar diverses activitats centrades principalment en les temàtiques pròpies del poble i la comarca del Baix Llobregat. La comissió participa en diferents espais i activitats del poble, entre les quals destaca la participació en el Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Just i en les reunions convocades pel Consell de solidaritat i cooperació de solidaritat i el Consell de benestar social de l'Ajuntament sobre la realitat social del poble i les seves necessitats. També realitza mensualment el programa de radio Veus de la Parròquia, la Finestra de Justícia i Pau, on es parla dels diferents temes d’actualitat.

   El darrer mes de novembre JP Sant Just vam fer una conferència-debat a les antigues escoles Montserrat, sobre el parc Agrari del Baix Llobregat.

   En aquest acte els ponents ens van explicar que dins del parc disposen de 3000 Ha de conreu d’hortalisses i fruites que vénen als comerciants locals dels pobles, a Mercabarna o bé directament. Tots aquests productes al ser de proximitat són consumits amb el màxim de frescor i qualitat.

  Els últims 60 anys hem consumit productes agrícoles i fruites vingudes de fora i alguns d’altres continents i això ha estat possible perquè els preus del petroli ho han permès, però actualment els preus del transport s’estan encarint a causa de les dificultats d’extracció dels nous pous de petroli i també pel tancament de jaciments ja esgotats. Si el preu de cost del litre de petroli augmentés sis vegades el valor actual (cosa que és possible en els propers anys) el transport per avió i també per carretera i mar faria econòmicament inviable les compres a llargues distàncies.

  Aquí és on entre en joc els cultius de la terra al voltant de les grans ciutats com a subministradors agrícoles. Això ja s’està notant al Parc Agrari, ja que actualment ja demanda de terra per a cultius.

 El Parc agrari del Baix ofereix cursos per a formació d’agricultors que vulguin dedicar-se i també assessorament tècnic, i la joventut ja està movent-se en aquest sentit. El Baix Llobregat disposa de terres a part de les del Parc Agrari, per tant tot plegat enfoca noves oportunitats de treball per al present i el futur.

  Un altra  possibilitat de créixer per l’economia està en mans dels Bancs i dels governs. Decididament si s’aposta per l’economia productiva i es deixa l’especulativa, és en la fabricació de béns de tot tipus on es crearan hores de treball i augment de valor afegit.

  Els bancs tenen a les seves mans recolzar la petita empresa i els autònoms  a través de la concessió de crèdits a llarg termini i interessos tous, i amb avals dels governs. De fet, la banca va néixer per la necessitat d'ajudar a crear riquesa a través d'inversions en negocis que surten d’iniciatives individuals en el ple de la pròpia societat.

  Ha estat en les darreres dècades i sobretot des de la globalització que la banca ha anat abandonant l’economia de la producció per dedicar-se a l’economia especulativa (altes i ràpides ganancies), però sense produir béns ni hores de treball sinó enriquiments a uns pocs i pobresa i misèria per a molts.

 Quan la banca vegi que el negoci està més segur i productiu en la creació i no en l’especulació, ha de tornar als seus orígens. Cal, però, que es posin límits a l'especulació regulats pels governs i avalats pels partits polítics, ja que d’alguna manera es veuran obligats per la pressió ciutadana.

15/01/2014