Terrassa

Adreça: C. Blasco de Garay, 34 b, 08224, Terrassa
Adreça electrònica: marcgraugrau@gmail.com
Responsable: Marc Grau

La comissió de Justícia i Pau de Terrassa, amb un gran sentit de constància i de continuïtat, participa en el Comitè municipal de Solidaritat i en altres xarxes locals de solidaritat. També publica, mensualment, una Carta al Director del Diari de Terrassa. A més, realitza una gran tasca d’integració i convivència amb les comunitats musulmanes locals, i un voluntariat al Pavelló hospitalari-penitenciari de Terrassa.

Carta de Justícia i Pau Terrassa al Director del Diari de Terrassa publicada el 3 de novembre de 2015.

Respectar el Medi ambient

Distingit senyor:

Davant la Conferència sobre el canvi climàtic que se celebrarà aviat a Paris, les Comissions europees de Justícia i Pau acaben de fer una crida a l’educació i a la conscienciació  en matèria de defensa del Medi ambient. En línia amb l’encíclica del papa Francesc “Lloat sigueu” vet ací un resum del punts  reivindicats, redactats a partir de l'experiència de moltes persones de tots els continents, i basada en l'íntima relació entre canvi climàtic, injustícia i exclusió social de les persones més pobres.

Justícia i Pau defensa que a més a més dels importants aspectes tècnics del canvi climàtic, també cal tenir ben presents els aspectes ètics i morals. Per això cal reivindicar que el clima i l’atmosfera són béns globals comuns de tothom i per a tothom. Aquesta universalitat fa que cada dia sigui més urgent una nova solidaritat entre generacions i també dins cada generació.

Avui fa falta un acord mundial just i vinculant, que reconegui la necessitat de viure en harmonia amb la natura tot garantint l’exercici dels drets humans de tothom, especialment dels pobles i dels col.lectius més febles. Per això tothom ha de poder compartir els avanços de la tecnologia.

Cal posar fi a l'era dels combustibles fòssils, eliminant emissions de combustibles fòssils i accedint a les energies renovables. És hora de limitar l'augment de la temperatura global i establir com objectiu a assolir una completa descarbonització per a mitjans de nostre segle.

S’han de fer revisions periòdiques i obligatòries dels acords basades en dades científiques i respectant el principi d'equitat.  És urgent explorar nous models de desenvolupament i estils de vida compatibles amb el clima, que combatin la desigualtat i treguin els pobres de la misèria.

Ben atentament,

Terrassa, a 3 de novembre de 2015.