Terrassa

Adreça: C. Blasco de Garay, 34 b, 08224, Terrassa
Adreça electrònica: marcgraugrau@gmail.com
Responsable: Marc Grau

La comissió de Justícia i Pau de Terrassa, amb un gran sentit de constància i de continuïtat, participa en el Comitè municipal de Solidaritat i en altres xarxes locals de solidaritat. També publica, mensualment, una Carta al Director del Diari de Terrassa. A més, realitza una gran tasca d’integració i convivència amb les comunitats musulmanes locals, i un voluntariat al Pavelló hospitalari-penitenciari de Terrassa.

Carta de Justícia i Pau Terrassa al Director del Diari de Terrassa

 

Assumir responsabilitats

Distingit senyor:

Cada dia es fa més evident que, davant les dificultats actuals per poder tenir bons governs amb bons polítics, és hora que cadascú de nosaltres assumeixi les seves responsabilitats sobre la qüestió. No és moment de mirar cap una altra banda ni d’amagar el cap sota l’ala. Ara i aquí és molt important exercir el dret a vot que ens atorguen les lleis vigents però encara ho és més fer l’esforç de fer un bon seguiment, seriós i continuat, del comportament polític de les persones a les quals en un cert moment les hi hem atorgat la nostra confiança.

 

Massa sovint hi ha qui pensa que això de la política i dels governs és cosa reservada per una gent especialment preparada i no pas per la ciutadania normal i corrent. Però això no és pas veritat, és una interpretació interessada que difonen les persones que tenen el poder. Per superar aquesta interpretació esbiaixada, cal que es valorin amb fermesa les capacitats de cadascú en aquesta matèria i es reconegui la importància del bon criteri de la majoria de la gent en el seu conjunt. Escau reconèixer que molts petits canvis sumats poden portar un món més fraternal i solidari.

Per a poder superar les mancances actuals cal afermar la confiança en la condició humana i combatre el pessimisme. Quan es diu que no hi ha res a fer se’ns vol portar a unes situacions límit, sovint molt poc democràtiques. Ferms defensors de la dignitat de totes les persones i ferms defensors del Drets humans, tenim en l’esperança cristiana un objectiu que ens mena a assumir, amb l’esforç que faci falta, les nostres responsabilitats en el món dels governs i de la política.

Terrassa, a 7 de febrer de 2017

COMISSIÓ DE JUSTÍCIA I PAU DE TERRASSA