Terrassa

Adreça: C. Blasco de Garay, 34 b, 08224, Terrassa
Adreça electrònica: marcgraugrau@gmail.com
Responsable: Marc Grau

La comissió de Justícia i Pau de Terrassa, amb un gran sentit de constància i de continuïtat, participa en el Comitè municipal de Solidaritat i en altres xarxes locals de solidaritat. També publica, mensualment, una Carta al Director del Diari de Terrassa. A més, realitza una gran tasca d’integració i convivència amb les comunitats musulmanes locals, i un voluntariat al Pavelló hospitalari-penitenciari de Terrassa.

Carta al director del Diari de Terrassa

BENVINGUTS INDICIS DE MILLORA

Distingit senyor:

Són diverses les dades estadístiques de la nostra economia que assenyalen que, finalment, hi ha indicis de millora. Augmenten les persones d’alta a la Seguretat social i disminueixen les persones a l’atur. Són bones notícies que cal acollir amb satisfacció i amb esperança, tot i que caldrà anar-les  confirmant en el futur.  A Catalunya són sobretot les petites i les mitjanes empreses les que poden crear nova ocupació, superant el pessimisme dels darrers anys amb una crisi extraordinària que fa patir moltes persones i moltes famílies.

 

Amb els canvis que experimenta la nostra societat segurament tindrem un futur laboral diferent del d’abans. Tenir una mateixa feina per tot la vida sembla que és cosa del passat i segurament també ho és tenir una única feina de 40 hores a la setmana. Els contractes temporals i els contractes de temps parcial formaran part de la nostra vida habitual, sempre d’una manera digna i veraç, sense mentides ni subterfugis. Tot amb tot no podem mai oblidar  que la feina menys digna i més mal pagada és sempre aquella feina que no existeix i que obliga la gent a romandre a l’atur.

Des de Justícia i Pau fa mesos que es promou una campanya urgint una feina digna per a tothom i en aquesta línia seria molt esperançador poder creure que els indicis de millora que van apareixen són conseqüència, per exemple, de noves contractacions per substituir hores extraordinàries que encara hi ha qui fa o que les altes a la Seguretat social provenen de persones que abans treballaven sense assegurar. Una major solidaritat i una més gran fraternitat podran ajudar molt a superar les dificultats dels darrers temps.

Ben atentament,

Terrassa, a 3 de juliol de 2014.

JUSTÍCIA i PAU (Comissió de Terrassa)