Terrassa

Adreça: C. Blasco de Garay, 34 b, 08224, Terrassa
Adreça electrònica: marcgraugrau@gmail.com
Responsable: Marc Grau

La comissió de Justícia i Pau de Terrassa, amb un gran sentit de constància i de continuïtat, participa en el Comitè municipal de Solidaritat i en altres xarxes locals de solidaritat. També publica, mensualment, una Carta al Director del Diari de Terrassa. A més, realitza una gran tasca d’integració i convivència amb les comunitats musulmanes locals, i un voluntariat al Pavelló hospitalari-penitenciari de Terrassa.

 

Carta de Justícia i Pau Terrassa al Director del Diari de Terrassa publicada dissabte 30 de desembre.

Cal una eina jurídica vinculant enfront les multinacionals

Distingit senyor:

Les empreses multinacionals cada dia tenen més poder econòmic i polític la qual cosa implica un augment de la seva responsabilitat davant la societat. Les empreses no només han de complir la seva obligació de pagar impostos allà on guanyen dinars, sinó que també han de garantir que es respectin els Drets humans en totes les seves activitats arreu del món. Per això des de Justícia i Pau a nivell d’Europa es considera que és urgent que les Nacions Unides estudiïn i aprovin una eina jurídica vinculant que complementi els acords socio-econòmics generals que ja fa anys existeixen.

Carta de Justícia i Pau Terrassa al Director del Diari de Terrassa publicada diumenge 17 de desembre.

Nadal, una festa que cal compartir amb els altres

Distingit senyor:

Més enllà dels llums i dels regals, la festa de Nadal hauria de servir per recordar el naixement de Jesús i el missatge dels àngels “Pau a la terra a tots els homes de bona voluntat”. El nostre món pateix múltiples i cruels guerres en diversos indrets, unes d’antigues com la de Palestina començada l’any 1947 i altres recents com les de l’Àfrica central. Totes les guerres fan patir la població, sobretot nens i persones grans, molts han de marxar del seu país, tot plegat ben dramàtic. Per això en aquests dies és urgent que, començant per les Nacions Unides, tothom s’esforci aferrissadament per
negociar acords seriosos que portin esperances i realitats efectives de pau.

Carta de Justícia i Pau Terrassa al Director del Diari de Terrassa publicada dijous 30 de novembre.

Actualitat de la Jornada mundial dels pobres

Distingit senyor:

El passat dia 19 de novembre es va celebrar arreu del món aquesta jornada promoguda pel bon Papa Francesc atenent la seva preocupació per totes aquelles persones que ho passen malament, sigui per problemes econòmics, per manca d’un treball decent, perquè es troben soles o estan malaltes, etc. etc. Massa sovint només associem equivocadament els pobres amb les persones que ens demanen una almoina la carrer i aquesta és només una petita part de tantes i tantes persones del món que pateixen severes dificultats i que necessiten de la nostra solidaritat i si és possible de la nostra fraternitat.

Carta de Justícia i Pau Terrassa al Director del Diari de Terrassa publicada dilluns 10 de juliol.

Necessitem feines decents amb sous dignes

Distingit senyor:

És cert que hi ha diversos indicadors econòmics que assenyalen millores i que poc a poc la crisi dels darrers anys sembla que es va superant. Però també és veritat que aquestes millores no arriben pas a tothom. Són sobretot les persones més grans o les que fan feines més senzilles i que demanen menys qualificació les que més ho pateixen. Ara i entre nosaltres hi ha moltes persones que viuen una situació de risc important de perdre la feina i d’haver de passar a l’atur.

Carta de Justícia i Pau Terrassa al Director del Diari de Terrassa publicada divendres 16 de maig

El gravíssim drama dels minerals en conflicte

Distingit senyor:

L’activitat econòmica lligada a l’extracció i comercialització de recursos naturals contribueix al benestar i al desenvolupament de les persones. Però tanmateix, existeix a la vegada un important debat sobre les condicions en les que s’exerceixen aquestes activitats, els seus efectes socials, polítics i ecològics sovint molt perjudicials i també sobre el model econòmic, de consum i de cosmovisió, que les sustenten.