brot-verd-ecologia
Per una economia en favor del bé comú

TALLER. Solidança, un exemple d’empresa d’economia social

Solidança és una associació dedicada a la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat social. L’any 2006 va crear també una empresa d’inserció que ofereix serveis en el sector ambiental, concretament, en la gestió i revaloració de residus urbans que permet crear llocs de treball per a persones derivades de serveis socials.

Objectius
  • Aprendre els conceptes de reducció, reutilització, recuperació i reciclatge i els principis de l’economia circular.
  • Sensibilitzar als participants en la importància d’una correcta gestió dels residus que es generen a partir de la roba i el tèxtil de la llar.
  • Generar hàbits per la reducció, reutilització, recuperació i reciclatge dels residus.
  • Fomentar una actitud solidària vers les persones en risc d’exclusió social.
  • Aprendre els impactes ambientals del residu tèxtil per tal de ser-ne més conscients.
  • Afavorir actituds personals per promoure un comportament econòmic responsable com a consumidors, treballadors o estalviadors.
Metodologia

L’activitat consisteix en una visita a les instal·lacions de Solidança (Sant Just Desvern) on els/les participants podran conèixer directament com es realitza el tractament del residu tèxtil que es recull als contenidors de Roba Amiga. Es realitzarà també una xerrada de sensibilització envers el consum i la correcta gestió del residu tèxtil i a continuació es realitzarà la visita a la planta amb la descripció de tot el procés. Aquesta explicació a més inclou una reflexió al voltant del concepte d’inserció laboral i social.

Durada

El taller dura aproximadament uns 120 minuts, encara que ens adaptem a les necessitats de cada sol·licitud.

Participants

Centre educatius: Principalment, estudiants d’ESO, batxillerat i cicles formatius. També impartim sessions específiques per al professorat i el conjunt de la comunitat educativa.

Demana més informació