bola-mon
Les migracions i el refugi

XERRADA. Acollim!

En l’actualitat, més de 68 milions de persones s’han vist forçades a abandonar les seves ciutats i països a causa de les guerres, la pobresa i el canvi climàtic. Amb aquest taller ens aproximarem
a la realitat de les persones refugiades i migrades
, i exposarem què són les migracions, especialment les que es produeixen cap a Europa i les seves causes principals.

Objectius
  • Treballar actituds d’empatia, respecte actiu i comprensió ver les diferents cultures i realitats socials, i concretament sobre les persones migrades i refugiades.
  • Desenvolupar una capacitat d’anàlisi crítica entorn a la realitat de les migracions.
  • Potenciar actituds proactives i de compromís social, especialment davant les situacions d’injustícia i vulneració de drets humans.
  • Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i estereotips.
  • Consolidar el pensament propi.
Metodologia

El taller consta d’una primera part teòrica on es contextualitza el fenomen de les migracions, i després d’una part pràctica on s’analitzen les vulneracions als drets humans de les persones migrades i refugiades (durant el trànsit, a les fronteres, als CIE, en els centres de culte i els llocs de treball...), es reflexiona sobre el dret d’asil, el dret a migrar i les polítiques restrictives dels Estats, i es planteja, de manera participativa, els diferents reptes que suposa l’acollida i la cohesió social en aquest nou escenari intercultural i interreligiós.

Durada

La sessió dura generalment uns 60 minuts, encara que ens adaptem a les necessitats de cada sol·licitud.

Participants

Centre educatius: Principalment, estudiants d’ESO, batxillerat i cicles formatius. També impartim sessions específiques per al professorat i el conjunt de la comunitat educativa.

Altres: Centres culturals, biblioteques, casals, centres oberts, ajuntaments, entitats, associacions, parròquies i altres institucions i col·lectius, etc.

Demana més informació