brot-verd-ecologia
Per una economia en favor del bé comú

XERRADA. Globalització econòmica, desigualtats i destrucció ambiental

El model econòmic dominant està molt lligat al creixement de les desigualtats, la persistència de la pobresa i l’atur i la destrucció mediambiental, amb importants conseqüències sobretot per als països i col·lectius més vulnerables. Per aquest motiu és clau donar a conèixer alternatives i propostes que ens ajudin a desenvolupar un model econòmic que afavoreixi el bé comú.

Objectius
  • Ajudar a entendre què és la globalització i quines conseqüències econòmiques, socials i polítiques té aquest fenomen a escala global.
  • Reflexionar sobre la pobresa i les desigualtats en la perspectiva dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU.
  • Promoure el debat en grup sobre les alternatives per un desenvolupament mundial just.
  • Afavorir actituds personals per promoure un comportament econòmic responsable com a consumidors, treballadors, contribuents o estalviadors.
Metodologia

La xerrada analitza les desigualtats a escala global fruit d’aquest model de desenvolupament econòmic dominant i proposa els valors i les iniciatives que caldria promoure per avançar cap a una economia favorable al bé comú i al desenvolupament humà integral: l’economia social i solidària, la cultura del treball digne, les finances ètiques, el consum responsable, l’economia del bé comú, l’economia circular, l’agricultura ecològica, la proposta del decreixement..., amb una aproximació també a les polítiques de cooperació, el paper dels governs i de les ONG. L’activitat segueix l’esquema veure-jutjar-actuar.

Aquesta activitat pot ser complementada amb el taller a Solidança.

Durada

La sessió dura generalment uns 60 minuts, encara que ens adaptem a les necessitats de cada sol·licitud.

Participants

Centre educatius: Principalment, estudiants d’ESO, batxillerat i cicles formatius. També impartim sessions específiques per al professorat i el conjunt de la comunitat educativa.

Altres: Centres culturals, biblioteques, casals, centres oberts, ajuntaments, entitats, associacions, parròquies i altres institucions i col·lectius, etc.

Demana més informació