presons
El món de les presons, la justícia penal i la reinserció social

XERRADA. Podem somiar en un món sense presons?

El desembre de 2018 a Catalunya hi havia un total de 8.362 persones recluses, de les quals el 92% eren homes i el 45% persones migrades. En tot el món, els presos es compten per milions.

L’empresonament té un impacte molt negatiu sobre la persona. Causa un gran sofriment als afectats i a les seves famílies. Malmet la seva salut física i psíquica i sovint contribueix a la seva exclusió social. Quina justificació té imposar aquest càstig? Podem avançar cap a un sistema penal basat en altres penes menys severes?

En el nostre sistema legal, les penes de presó s’han d’orientar a la reinserció social dels reclusos. Quines polítiques cal desenvolupar per fer-ho possible? Quines dificultats hi ha? Quina responsabilitat hi té la societat?

Objectius
  • Reflexionar críticament sobre el sentit i justificació de la justícia penal i la presó 
  • Reflexionar sobre la relació entre exclusió social i empresonament.
  • Prendre consciència del deure d’afavorir la reinserció social de les persones recluses, les seves dificultats i la necessitat de la implicació social.
  • Identificar i trencar estereotips sobre el món de les presons i les persones privades de llibertat i fer possible una mirada més crítica i reflexiva.
Metodologia

Aquesta xerrada consta d’una primera part d’aproximació a la realitat de les presons i al perfil social de les persones privades de llibertat, tot relacionant exclusió social i empresonament. En la segona part es reflexiona, a través d’una dinàmica participativa, sobre els efectes psicològics i psicosocials nocius que comporta l’empresonament i sobre la justificació ètica de la presó. Per últim, de manera participativa, s’examinen les possibles alternatives a la presó, fent propostes conjuntes.

La xerrada és dinamitzada per una persona vinculada professionalment o voluntàriament al món de les presons. A través d’aquesta els/les participants s’aproparan a la tasca dels voluntaris penitenciaris, el seu impacte i els factors favorables per a l’evolució de les persones internes.

Durada

La sessió dura generalment uns 60 minuts, encara que ens adaptem a les necessitats de cada sol·licitud.

Participants

Centre educatius: Principalment, estudiants d’ESO, batxillerat i cicles formatius. També impartim sessions específiques per al professorat i el conjunt de la comunitat educativa.

Altres: Centres culturals, biblioteques, casals, centres oberts, ajuntaments, entitats, associacions, parròquies i altres institucions i col·lectius, etc.

Demana més informació