drets-humans-puny
Els drets humans

XERRADA. Quins són els nostres drets?: Coneixent els drets dels infants

Les nenes i nens són titulars de tots els drets reconeguts per la Declaració Universal dels Drets Humans i els tractats internacionals de drets humans. A més, a causa de la seva vulnerabilitat i necessitat d’especial protecció i cura, els menors d’edat tenen garantits els drets específics recollits en la Convenció sobre els Drets dels infants aprovada el 20 de novembre de 1989. Aquest és el tractat de drets humans més ratificat de la història: 195 països.

Malgrat això, milions de menors són víctimes de violacions dels seus drets fonamentals en diversos àmbits, per aquest motiu és important continuar lluitant per la seva garantia.

Objectius
  • Familiaritzar-se amb la Convenció Internacional de Drets de l’Infant: continguts, característiques.
  • Conèixer les principals formes de vulneració actuals dels drets dels infants.
  • Explorar els mecanismes i institucions de protecció internacionals i nacionals dels infants.
  • Reflexionar sobre el dret de participació dels infants i veure’n possibles concrecions.
Metodologia

Aquesta xerrada pretén divulgar els drets dels infants fent una introducció a la Convenció Internacional de Drets de l’Infant de 1989, als seus continguts, característiques i principals àmbits on són vulnerats. També es treballa els mecanismes de protecció nacionals i internacionals i la participació social dels infants.

Durada

La sessió dura generalment uns 60 minuts, encara que ens adaptem a les necessitats de cada sol·licitud.

Participants

Centre educatius: Principalment, estudiants d’ESO, batxillerat i cicles formatius. També impartim sessions específiques per al professorat i el conjunt de la comunitat educativa.

Altres: Centres culturals, biblioteques, casals, centres oberts, ajuntaments, entitats, associacions, parròquies i altres institucions i col·lectius, etc.

Demana més informació