brot-verd-ecologia
Per una economia en favor del bé comú

XERRADA. Per un consum responsable

El consumisme és un fenomen propi de les societats contemporànies que ens porta a consumir béns i serveis de forma massiva i creixent i que fa del consum la capacitat socialment més valorada.

Aquest fenomen té uns impactes socials i ambientals profundament negatius, en termes de salut dels consumidors, devastació mediambiental, violació de drets humans, conflictes armats i intensificació de les desigualtats socioeconòmiques. Aquesta xerrada pretén fer una reflexió crítica sobre aquesta realitat i contribuir a promoure hàbits i criteris per un consum més responsable.

Objectius
  • Prendre consciència dels nostres hàbits i actituds consumistes.
  • Fomentar la reflexió en els participants sobre les actituds i els criteris del consum responsable.
  • Afavorir actituds personals per promoure un comportament econòmic responsable com a persones consumidores, treballadores, contribuents o estalviadores
  • Reflexionar sobre l’ús dels diners i les conseqüències negatives de la seva mala gestió.
  • Conèixer les alternatives i els canvis necessaris en el nostre estil de vida per promoure un desenvolupament humà responsable i en harmonia amb la naturalesa que garanteixi un ús equitatiu dels recursos naturals.
Metodologia

La xerrada es basa en un diàleg amb els i les participants a fi de detectar les actituds bàsiques del consumisme en els seus comportaments més quotidians, i ofereix criteris generals i propostes concretes que ajudin a transformar els hàbits personals. S’analitza què és el consumisme, tenint en compte les seves causes i les seves conseqüències personals, socials i ambientals. També es reflexiona sobre quina manera participem i contribuïm a aquest consumisme, de manera individual i col·lectiva. I per últim, es realitzen propostes conjuntes per a un consum responsable en diferents àmbits de la vida quotidiana: alimentació, roba, tecnologia, residus, turisme, esport...

L’activitat es pot complementar amb una reflexió pràctica sobre criteris i pràctiques de consum responsable i amb un taller pràctic a l’entitat Solidança.

Durada

La sessió dura generalment uns 60 minuts, encara que ens adaptem a les necessitats de cada sol·licitud.

Participants

Centre educatius: Principalment, estudiants d’ESO, batxillerat i cicles formatius. També impartim sessions específiques per al professorat i el conjunt de la comunitat educativa.

Altres: Centres culturals, biblioteques, casals, centres oberts, ajuntaments, entitats, associacions, parròquies i altres institucions i col·lectius, etc.

Demana més informació