Fa més de 30 anys que col·laborem amb centres educatius, associacions i altres entitats per fomentar la consciència social, l’esperit crític i el compromís personal i col·lectiu en favor dels drets humans, la justícia social, la pau i la solidaritat. I ho fem amb una educació transformadora. 

Amb activitats i tallers, volem oferir eines per interpretar la realitat social amb una metodologia dinàmica i participativa. També volem donar a conèixer alternatives per avançar cap a un món més just, equitatiu i respectuós amb el medi ambient.