logo ecoparròquiaJustícia i Pau impulsa la xarxa de Parròquies EcoSolidàries, que té per objectiu promoure, en àmbits eclesials, el model de persona i de societat justa, solidaria i respectuosa amb la natura que reclama l’encíclica Laudato si’.

La proposta, com el seu nom indica, s’adreça especialment a les parròquies però es pot estendre a tot tipus de comunitats cristianes (comunitats religioses, escoles, moviments...).

L’objectiu d’aquest projecte és que les institucions eclesials animin la conversió ecològica integral i esdevinguin un espai on experimentar un nou estil de vida fruit d’aquesta conversió.

viure la laudato si

Visita el web de Parròquies EcoSolidàries de Parròquies EcoSolidàries.