COMUNICATS

Sostenir la vida i la comunitat

Nota de la Comissió General de Justícia i Pau d'Espanya amb relació a la pandèmia del coronavirus. La Comissió General de Justícia i Pau d'Espanya expressa el seu suport a totes les persones que treballen cada dia per a sostenir la vida en aquests moments tan difícils i fa costat a tots els que s’han vist afectats per la malaltia. La Comisisó insisteix en la necessitat d’un canvi en el sistema econòmic mundial que tingui com a objectiu principal la dignitat humana i no l’acumulació de capital, i honra la capacitat humana de treballar per un bé comú.

 

Nota de la Comissió General de Justícia i Pau d'Espanya 

La Comissió General de Justícia i Pau d'Espanya viu amb gran dolor i tristesa la malaltia i la mort de tantes persones a causa de la pandèmia del coronavirus. Volem expressar la nostra proximitat cap als qui directa o indirectament sofreixen la malaltia, i el nostre immens agraïment a tot el personal sanitari, científic, d'emergències, subministraments i suport que contribueixen a sostenir la vida.

Aquesta crisi treu el millor de cada persona situant la solidaritat en el centre, fent-nos sentir el comú, el que ens uneix. Avui més que mai estem vivint el suport mutu, el “tot està connectat”. Així mateix, ens ofereix l'oportunitat en aquest temps de Quaresma d'una conversió ecològica integral, com descriu la Laudato si’, experimentant un consum respectuós amb el nostre planeta i la seva biodiversitat i una cura des de l'austeritat.

Lamentem la situació de vulnerabilitat en la qual es troben multitud de professionals en risc de contagi per la falta d'equips de protecció individual. Manifestem, a més, el nostre reconeixement i solidaritat amb aquelles persones que, malgrat exposar la seva salut i seguretat, treballen per mantenir els serveis essencials atenent les persones que més el necessiten.

Secundem i desitgem el màxim encert a les autoritats públiques i sanitàries en la difícil gestió d'aquesta crisi. Fem una crida a fi que s'articulin i impulsin totes les mesures necessàries de suport i protecció cap a les persones més afectades, les que es troben en situacions d'internament, les que es troben en una situació administrativa irregular, les dones víctimes de violència, les sotmeses a privació de llibertat. Ens dolen especialment les persones que són al carrer, sense sostre ni lloc on complir amb el confinament.
Demanem que s'intensifiquin totes les mesures econòmiques excepcionals que siguin precises per a ajudar les empreses que resultin més afectades, alhora que a les seves plantilles.

Amb el convenciment que aquesta aflicció passarà, manifestem la nostra alegria per tantes mostres de solidaritat, no només des de l'Església catòlica sinó també des del conjunt de la societat. Són el millor exemple que el mal anomenat “egoisme il·lustrat” no és la solució a aquesta crisi. La nostra vulnerabilitat, personal i col·lectiva, requereix el compromís de les administracions, de la ciutadania, del veïnatge i de les petites xarxes de suport.

El capitalisme que produeix tanta pobresa i exclusió precisa d'un gir copernicà. L'evangeli i l'aplicació dels ensenyaments de la Doctrina social de l'Església ajudaran, en diàleg i col·laboració amb altres religions i cultures, cap a la consecució d'un futur viable amb el nostre planeta, per a arribar a un altre paradigma de viure, produir, distribuir i consumir en aquest món globalitzat amenaçat en la seva supervivència per enormes problemes que afecten la humanitat.

Una reforma del sistema financer i monetari internacional, vigilada per una autoritat pública amb competència universal (ONU), és imprescindible per a frenar els excessos i perversions d'un sistema econòmic que s'ha convertit en molts aspectes en enemic de la humanitat, de la pau i de la justícia. Cal salvaguardar la dignitat de la persona sobre el capital, i el treball digne i la fraternitat sobre l'eficiència i rendibilitat econòmica.

Ni tan sols el que puguem fer a Espanya és suficient. La pandèmia és un problema global que requereix solucions globals. Urgeix passar d'una societat internacional, on cada país busca els seus propis interessos, a una comunitat internacional on les nacions cooperin pel bé comú. El mateix desafiament es planteja a la Unió Europea. Si els països de la Unió no saben cooperar, es posa en risc la seva existència, la seva raó de ser.

A Espanya també necessitem superar plantejaments individualistes i estatistes i comprometre'ns per la col·lectivitat. Justícia i Pau valora el compromís de la ciutadania i el de tantes empreses i no oblidem que les administracions públiques són les garants últimes del bé comú de la nostra societat.

Ens reconforta veure que la lògica del comú està prevalent en aquests dies. Aquesta crisi pot superar-se des del consens basat en el bé comú i els drets de les persones més vulnerables, inclosa l'atenció sanitària a aquelles de major edat o amb discapacitats i malalties cròniques.

Aquesta crisi ha de servir per a consolidar el dret a una vida digna de totes les persones, dret a «viure», dret a participar, dret a estar inclosa en la comunitat. Hem d'enfortir els llaços de compromís en la ciutadania amb les suficients garanties que no retrocedeixin els drets. La solidaritat ha de ser una responsabilitat col·lectiva, no beneficència.

Ens sumem a la crida a l'oració que proclama l'Església i especialment el Papa Francesc, en favor de totes les persones damnificades, i les seves famílies, dels qui sostenen la vida davant la pandèmia del COVID-19 o preserven els serveis essencials a fi que es pugui superar aquest dolor immens en la major brevetat.

 

Madrid, 3 d'abril de 2020
Comissió General de Justícia i Pau d'Espanya