Viure la Laudato si'

Hi ha un veritable «deute ecològic», particularment entre el Nord i el Sud, relacionat amb desequilibris comercials amb conseqüències en l’àmbit ecològic, com també en l’ús desproporcionat dels recursos naturals dut a terme per alguns països.

— LS 51

Justícia i Pau impulsa una "Xarxa de Parròquies EcoSolidàries" per promoure, en àmbits cristians, el model de persona i de societat justa, solidaria i respectuosa amb la natura que reclama l’encíclica Laudato si’.

Destinataris

La proposta, com el seu nom indica, s’adreça especialment a les parròquies però es pot estendre a tot tipus de comunitats cristianes (comunitats religioses, escoles, moviments... ).

Objectiu

L’objectiu és que les institucions cristianes animin la conversió ecològica integral i esdevinguin un espai on experimentar un nou estil de vida fruit d’aquesta conversió.

Acció pastoral a emprendre

Aprofundir tot el treball pastoral assumint les aportacions de l’encíclica Laudato si’

Una nova mirada

Donar a conèixer l’encíclica Laudato si’ del Papa Francesc i adoptar la seva perspectiva que relaciona de manera indestriable crisi social i crisi mediambiental.

Espiritualitat ecosocial

Promoure una espiritualitat amb contingut ecosocial, sobre la qual ancorar els canvis de mentalitat necessaris que planteja l’encíclica Laudato si’

Nous estils de vida

Generar processos de canvi en la pròpia parròquia i propiciar nous estils de vida en els membres de la comunitat

Compromís social

Impulsar la participació dels membres de la comunitat cristiana en campanyes, accions, entitats i xarxes que treballen per a una societat més justa, solidària i respectuosa amb la natura

Avancem pas a pas

Per tal de respectar la realitat i els ritmes de cada comunitat es fa una proposta oberta que es pugui adaptar a diverses circumstàncies. Es tracte d’iniciar un camí i anar avançant pas a pas.

Primeres passes

 1. Establir contacte amb Justícia i Pau per rebre assessorament i acompanyament
 2. Fer una primera sensibilització i presentar el projecte
 3. Crear un grup impulsor amb persones interessades
 4. Dissenyar un pla d’acció específic adaptat a la realitat i al ritme de la parròquia

Suport de Justicia i Pau

 • Suport i assessorament a l’equip impulsor
 • Orientacions i propostes pràctiques
 • Participació directa en alguna activitat ( xerrada, taller, recés, itinerari de reflexió...)
 • Materials de suport
 • Recursos en línia (vídeos, publicacions, xerrades, presentacions, blogs...)
 • Informació sobre campanyes, accions, entitats i xarxes ecosolidàries
 • Intercanvi d’experiències i treball en xarxa amb altres parròquies/comunitats

Missatge del Papa sobre la cura de la creació