Compromís social

Laudato si’ insisteix en la necessitat del diàleg sobre el medi ambient cap a noves polítiques locals, nacionals i internacionals i també en la necessitat d’orientar la política i l’economia vers el desenvolupament integral de la persona i la plenitud humana.

  • Economia circular vs Economia lineal
  • Economia pel bé comú vs Exacerbació del guany
  • Progrés ètic vs Tecnocràcia
  • Cooperació vs Competitivitat
  • Equitat vs Desigualtats
  • Política pel bé comú vs Política a curt termini
  • Consciència global vs Tancament
  • Opció pels més febles vs Interessos dels privilegiats

Línies d’acció

Treball en xarxa

Col·laboració amb associacions locals de protecció ambiental i defensa dels DDHH. Participació en accions comunitaries locals (neteja del bosc, dia de la bicicleta…). Suport a campanyes i plataformes pel desenvolupament sostenible. Promoció del voluntariat en plataformes i entitats ecosolidaries. Participació en la xarxa de Parròquies EcoSolidàries.

Denúncia i reivindicació

Plantejament de qüestions ambientals i socials a les autoritats locals. Participació en campanyes de denúncia i accions reivindicatives de caire ecosolidari.

Solidaritat

Participació en campanyes de sensibilització entorn a determinades causes. Recollida de fons per a projectes ecosolidaris.

Test d'autodiagnòstic per a Parròquies EcoSolidàries

Aquest qüestionari vol ajudar a les parròquies i comunitats cristianes a identificar aquelles bones pràctiques que ja es porten a terme i proporcionar pistes per a poder avançar.