Nous estils de vida

Laudato si’ és una crida a l’acció i a un canvi de paradigma que ha de transformar la vida quotidiana de la pròpia comunitat, però també la dels seus membres i llurs famílies.

  • Transcendència vs materialisme
  • Sobrietat vs malbaratament
  • Consum responsable vs Consumisme
  • Cooperació vs Competició
  • Acollida vs Rebuig
  • Comunió vs Individualisme
  • Solidaritat vs Indiferència
  • Participació vs Inhibició

Línies d’acció

Gestió ambiental responsable de la parròquia/comunitat

Consum responsable (aigua, energia, material oficina…) Economia ètica, solidària i coherent. Compra responsable: ecològica, justa, solidària, austera, coherent. Residu zero: reducció, reutilització i reciclatge. Usos ecològics dels espais.

Propostes per al conreu de virtuts i nous hàbits

Publicacions, xerrades, tallers… per orientar als feligresos en el canvi d’hàbits. Serveis d’assessorament ecosolidari als feligresos (energia renovable, banca ètica, consum responsable, objecció fiscal…) Experiències pilot: Setmana sense residus a casa; Caps de setmana cost 0; Viure un mes amb el salari mínim; Dies sense carn, dia sense electricitat, dia sense tecnologia…; Voluntariat en família; Alternatives de lleure. Propostes de cooperació (mercat d’intercanvi, banc de temps, cotxe compartit…) Visites a entitats ecosolidàries, model d’alternatives socials i mediambientals Activitats per gaudir de la natura (caminades, sortides amb bicicleta…) Elements de suport (documentació, blogs o espais web…).

Test d'autodiagnòstic per a Parròquies EcoSolidàries

Aquest qüestionari vol ajudar a les parròquies i comunitats cristianes a identificar aquelles bones pràctiques que ja es porten a terme i proporcionar pistes per a poder avançar.