Avís Legal i Política de Privacitat

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

AVÍS LEGAL

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Aquesta pàgina web és propietat de Justícia i Pau (C. Roger de Llúria, 126, 3r 1a, 08037 Barcelona).
L’ús del lloc web implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes Condicions Generals d’Ús en la versió publicada en el moment en què hi accedeixes, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets del lloc web.
Les condicions generals d’ús d’aquest lloc web descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la navegació per aquest lloc, de conformitat amb el que estableix la normativa espanyola d’aplicació. Atès que Justícia i Pau podria modificar en el futur aquestes condicions d’ús, et recomanem que les visitis periòdicament per estar degudament informat/da dels canvis realitzats.
Amb l’ànim que el lloc web s’ajusti als criteris de transparència, claredat i senzillesa, Justícia i Pau t’informa que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions Generals d’Ús serà rebuda i solucionada contactant a través de l’adreça de correu electrònic justiciaipau@justiciaipau.org.

OBJECTE

Justícia i Pau subministra el contingut i els serveis que estan disponibles al lloc web, amb subjecció a aquestes condicions generals d’ús, i també la política sobre el tractament de dades personals (veure “Política de privacitat”). L’accés a aquest lloc web o la seva utilització en qualsevol forma implica l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents condicions d’ús, reservant a Justícia i Pau el dret a modificar-les en qualsevol moment.
En conseqüència, serà responsabilitat teva l’atenta lectura de les Condicions Generals d’Ús vigents en cadascuna de les vegades que accedeixis a aquest lloc web, de manera que si no estàs d’acord amb qualsevol de les condicions aquí disposades, t’hauràs d’abstenir respecte a l’ús d’aquest lloc web.
Així mateix, quedes advertit/da que, a vegades, es podran establir condicions particulars per a la utilització en el lloc web de continguts i/o serveis específics. La utilització d’aquests continguts o serveis implicarà l’acceptació de les condicions particulars especificades en els mateixos continguts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els elements textuals i gràfics que formen el lloc web són titularitat de Justícia i Pau i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual. No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web o algun dels seus elements sense el previ consentiment per escrit de Justícia i Pau. Està absolutament prohibit l’ús del lloc web o d’algun dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites.
El disseny i codi font de la pàgina pertanyen i estan protegits per la normativa sobre propietat i intel·lectual i industrial vigent. Justícia i Pau no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web.
Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir o manipular el “copyright” i també els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els continguts. Com a usuari/ària d’aquest lloc web et compromets a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas Justícia i Pau l’exercici de tots els mitjans o accions legals que li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual.

MODIFICACIONS

Justícia i Pau es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació, a modificar ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web de forma unilateral.

HIPERVINCLES

Els hipervincles continguts en el lloc web poden dirigir a pàgines web de tercers. Justícia i Pau no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre les persones o entitats titulars d’aquells continguts o titulars dels llocs on es trobin.

RESPONSABILITAT

Justícia i Pau no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions continguts en les pàgines. Aquests es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. Tampoc es fa responsable de les decisions que puguis adoptar com a conseqüència de l’accés als continguts o informacions oferts. Justícia i Pau podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb tu si detecta que un ús del seu lloc web o de qualsevol dels serveis oferts en aquest lloc són contraris a aquestes Condicions Generals d’Ús. Justícia i Pau no es fa responsable dels danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús del lloc web. Únicament serà responsable d’eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui a justiciaipau@justiciaipau.org.

DURADA I ACABAMENT

La prestació del servei d’aquest lloc web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. No obstant això, Justícia i Pau podrà donar per acabats o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan sigui possible, Justícia i Pau anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat.

DECLARACIONS I GARANTIES

En general, els continguts i serveis oferts al lloc web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, en oferir-los, Justícia i Pau no atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts en el lloc web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud o comerciabilitat, excepte en la mesura en què, per llei, no puguin excloure aquestes declaracions i garanties.

FORÇA MAJOR

Justícia i Pau no serà responsable en cap cas per la impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, revoltes, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes Condicions Generals d’Ús, i també l’ús del lloc web, es regiran per la legislació aplicable. En el cas que qualsevol estipulació d’aquestes Condicions Generals d’Ús resultés inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que aquestes Condicions Generals d’Ús resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, Justícia i Pau procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en l’estipulació original.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES

El domini web https://www.justiciaipau.org/ecoparroquies/ és propietat de Justícia i Pau i com a Responsable del tractament garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques respecte a les seves dades personals d’acord amb el que estableix el Reglament Europeu de Protecció de dades (679/2016) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals.
Justícia i Pau tractarà les teves dades personals amb total lleialtat i compromís d’acord amb les bases jurídiques que permetin la licitud del tractament.
Per acomplir el Reglament 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018, s’ha elaborat un registre d’activitats de tractament i s’han adoptat les mesures de seguretat tan tècniques com organitzatives necessàries per garantir els drets i llibertats de les persones afectades pel tractament de dades realitzat per Justícia i Pau.
A més, l’entitat aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, facilitant a les persones una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre i alhora facilitant l’exercici dels drets per mitjà de formularis.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: JUSTÍCIA I PAU
NIF: R-5800416-I
Adreça postal: Roger de Llúria, 126, 3r 1a, 08037 Barcelona
Telèfon: 933 176 177
Correu electrònic: justiciaipau@justiciaipau.org

FINALITAT DEL TRACTAMENT I LEGITIMACIÓ

A través del nostre lloc web tractarem les teves dades per a les finalitats següents:
Per subscriure el seu correu electrònic al nostre butlletí de notícies, d’acord amb l’establiment de la relació contractual que es fonamenta en la seva subscripció (article 6.1.b RGPD).
Per atendre les teves sol·licituds de contacte d’acord amb el consentiment prestat en posar-se en contacte amb nosaltres, segons s’estableix a l’article 6.1.a RGPD.

CONSERVACIÓ

Les teves dades seran conservades per poder dur a terme les finalitats per les quals van ser recollides. Una vegada que aquestes finalitzin, es destruiran i es guardaran únicament les estrictament necessàries per poder resoldre eventuals reclamacions.

PERSONES DESTINATÀRIES DE LES TEVES DADES

Les teves dades no seran cedides a tercers/es, excepte que sigui estrictament necessari per al desenvolupament d’alguna de les nostres activitats, per acomplir la normativa vigent o per obligació legal a l’Agència Tributària.

DRETS DELS/LES INTERESSATS/DES

Com a usuari/ària del web https://www.justiciaipau.org/ecoparroquies/, tens dret a accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les teves dades, quan consideris que ja no són necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides, i a sol·licitar la limitació del tractament d’aquestes dades. En aquest cas, només es conservaran les estrictament necessàries per portar a terme l’exercici de possibles reclamacions. Per poder exercir aquests drets cal que et posis en contacte amb Justícia i Pau dirigint-te a justiciaipau@justiciaipau.org.
Així mateix, en cas de no estar satisfet/a amb l’atenció de la teva sol·licitud de drets, tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).