Laudato si’ parla de l’espiritualitat en un capítol específic, però al llarg de tot el text hi ha punts de reflexió i elements de gran densitat espiritual que mouen a la pregària i es poden incorporar a la litúrgia.

  • El do de Déu: gratuïtat de la creació
  • La comunió amb la natura: interrelació de tots els éssers i interdependència
  • La Terra casa comuna: fraternitat universal
  • L’opció pels febles i empobrits
  • La sobrietat alliberadora

Línies d'acció

Interioritat i pregària

Incorporació als espais de pregària ordinaris. Espais de pregària específics. Propostes de pregària personal o familiar. Pregàries meditatives i contemplatives, meditacions bíbliques... Vetlles, jornades, recessos... Itineraris contemplatius a la natura i rutes eco-espirituals. Pregària ecumènica per la creació.

Litúrgia i sagraments

Presència a l’eucaristia ordinària (pregària fidels, homilia, cants...) Celebracions específiques de l’eucaristia (S.Isidre, patró de la pagesia...) Celebració del Temps de la creació. Celebració de jornades internacionals ( Dia de la Terra...) Incorporació a la celebració dels temps litúrgics forts (advent, quaresma...) Incorporació al sagrament de la reconciliació (examen de consciència...) Continguts ecosocials en la revisió de vida, estudi d’evangeli....