Laudato si’ a les celebracions dominicals

Suggeriments per aprofundir les lectures del diumenge a partir de les aportacions de la Laudato si’. Poden ser útils per preparar la celebració pròpiament dita (monicions, homilia, pregària…) o bé es pot utilitzar per reflexionar a nivell individual o en petit grup (Revisió de vida, Estudi d’evangeli, catequesis d’adult, etc.)

Diumenge V Quaresma - A - 29/03/2020

Diumenge de Rams - A - 05/04/2020

Diumenges anteriors del cicle A

Comments are closed.